สมาชิกหมายเลข 3667561 http://suoptic.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=4 http://suoptic.bloggang.com/rss <![CDATA[สายตาสั้นมาก (High Myopia)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=4 Tue, 31 Jan 2017 9:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=3 http://suoptic.bloggang.com/rss <![CDATA[สายตายาว (Hyperopia) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=3 Tue, 31 Jan 2017 8:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=2 http://suoptic.bloggang.com/rss <![CDATA[ระยะกึ่งกลางตาดำ (Pupil Distance PD)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=suoptic&month=31-01-2017&group=1&gblog=2 Tue, 31 Jan 2017 9:15:51 +0700